Badania na rynek

Koszty kwalifikowane w Działaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek

Działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek, skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, celem wspierania ich rozwoju i innowacyjności. Zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców zamierzających wziąć udział w konkursie, jest jednak to, jakie koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane. Postaramy się to pokrótce wyjaśnić poniżej. Czytaj dalej