Badania na rynek

Działanie „Badania na rynek” – jego cel i przeznaczenie

W nowej perspektywie finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020, położono silny nacisk na wspomaganie inicjatyw stymulujących prowadzenie badań i rozwoju. Doskonałym przykładem jest w tym przypadku działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/). Zasadniczym celem tegoż działania jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, przynależących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie Badania na rynek zapewnienia przedsiębiorcom środki finansowe, które przeznaczyć można na realizację wdrożeń projektów badawczych. Czytaj dalej